June 2021

Valsens for tidlige 2-slag

Et essay, der munder ud i eksempler på markante forskelle på notation og udførelse hos klassiske komponister
Claus Jørgensen
 

Vi kender det eksempelvis fra Wienerfilharmonikernes nytårskoncert: Der er tre slag i takten, men de er ikke lige lange. Musikken ”swinger” – to-slaget kommer for tidligt. Emnet hører til de mere nørdede (og er som sådan ikke en sjældenhed i PubliMus!), men behandles af forfatteren med både stor detaljekundskab og grundige og overraskende udblik til andre emner i musikhistorien, dansens historie og kulturhistorien.

Læs artiklen i sin oprindelige form her (PDF)

Artiklen præsenteres i ad lib, hvor PubliMus bringer artikler/skitser, der falder uden for vores redaktionelle rammer, men som på egne præmisser skønnes at være af en sådan kvalitet, at vi gerne vil lægge digital spalteplads til dem.

Kunstfondens logo
PubliMus er støttet af Statens Kunstfond