January 2022

Musik som Kraft og Rum

Aspekter af Mersmanns fænomenologiske musikteori
Svend Hvidtfelt Nielsen
 

Musik kan høres på mange måder. Bl.a. som spændingsforløb – energier, der vokser og aftager i små eller store bølger. Denne måde at tænke på var kernepunktet for en håndfuld teoretikere fra starten af 1900-tallet: energetikerne. Den mest signifikante af disse var Hans Mersmann (1891-1971), som her præsenteres af Sven Hvidtfeld Nielsen.

Læs artiklen i sin oprindelige form her (PDF)

Artiklen præsenteres i ad lib, hvor PubliMus bringer artikler/skitser, der falder uden for vores redaktionelle rammer, men som på egne præmisser skønnes at være af en sådan kvalitet, at vi gerne vil lægge digital spalteplads til dem.

Kunstfondens logo
PubliMus er støttet af Statens Kunstfond