Kontakt

Ansvarshavende redaktør

PubliMus
v/Carl Erik Kühl
Klintevej 24
8240 Risskov

+45 3070 7830
kontakt@publimus.dk

Anmeldelsesredaktør

Mikkel Thrane Lassen
Merløsevej 61
2700 Brønshøj

+45 2625 7905
mikkel@publimus.dk